Εκκλησία » Δογματική »

Για την κατάρτισή μας στα θεμελιώδη της ορθοδόξου χριστιανικής πίστης μας παρατίθεται εδώ σειρά δημοσιεύσεων αποσπασμάτων από το βιβλίο «Η Ορθόδοξος Χριστιανική Πίστις μας»*. Μέσα από απλή γλώσσα γίνεται σύντομη ανάλυση των ιερών δογμάτων της αγίας μας Πίστεως και δίνονται απαντήσεις σε ερωτήσεις που τίθενται συχνά γύρω από τα θεμελιώδη της πίστης μας, ώστε, πέρα από τη βιωματική αλήθεια της πίστης μας, να έχουμε –όσοι μπορούμε και θέλουμε- την βασική δογματική κατάρτιση, που σίγουρα είναι χρήσιμη πρώτα για την προσωπική μας κατάρτιση στα θεμελιώδη της πίστης μας και έπειτα στην απόκρουση ξένων προς αυτήν στοιχείων.

Τα κεφάλαια συνοδεύονται από υποσημειώσεις με περισσότερα αγιογραφικά χωρία και αποσπάσματα από κείμενα των αγίων Πατέρων με κάποια βαθύτερη θεολογική και πνευματική ανάπτυξη. Με αυτά δίνεται η δυνατότητα σε όσους θέλουν να εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο στα θέματα που αναπτύσσονται.

Πιστεύουμε ότι η σειρά αυτών των θεμάτων θα φανεί χρήσιμη και σε όσους αναλαμβάνουν κατηχητικό έργο.

Η δημοσίευση των κεφαλαίων γίνεται σε απλούστερη ελληνική γλώσσα και ορθογραφία, διατηρείται όμως κατά το δυνατόν το ύφος του πρωτοτύπου.

* Η Ορθόδοξος Χριστιανική Πίστις μας, +Αθανασίου Σ. Φραγκοπούλου, εκδ. "Ο Σωτήρ"

Η Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη μας

“Γιατί είσαι Χριστιανός Ορθόδοξος και δεν είσαι παπικός, δεν είσαι προτεστάντης ή αγγλικανός;” Πολλοί δεν ξέρουμε τι να απαντήσουμε. Η πρόχειρη απάντηση είναι «γιατί γεννήθηκα Ορθόδοξος, γιατί το βρήκα από τους γονείς μου να είμαι ορθόδοξος». Ας γνωρίσουμε λοιπόν λίγο καλύτερα την ορθόδοξη χριστιανική πίστη μας…

0

Τι είναι Θρησκεία;

Ορισμός της Θρησκείας – Από πού πηγάζει και προέρχεται η Θρησκεία – Ποιο σκοπό έχει η Θρησκεία – Η θρησκευτικότητα του ανθρώπου ως καθολικό φαινόμενο – Η ποικιλία των θρησκειών

0

Η θεία Αποκάλυψη

Τι θα πει Αποκάλυψη – Η φυσική θεία Αποκάλυψη – Η υπερφυσική θεία Αποκάλυψη

0

Η Ορθόδοξη/- Χριστιανική Θρησκεία

Η Χριστιανική Θρησκεία. Η Ορθόδοξη Χριστιανική Θρησκεία. Η Αγία Γραφή – Η Ιερή Παράδοση: περιεχόμενο της Ιερής Παραδόσεως, το ιερό Σύμβολο της Πίστεως

0

Η Πίστη

Τι είναι Πίστη, Τι είναι θρησκευτική πίστη, Ο ορισμός της Πίστης

0

Η ύπαρξη του Θεού

Υπάρχει Θεός; – Αποδείξεις υπάρξεως του Θεού: κοσμολογική, τελολογική, ψυχολογική και ηθική, ιστορική

0

Η ουσία του Θεού και η γνώση του εκ μέρους μας

Μπορούμε να γνωρίσουμε το Θεό; — Ονόματα του Θεού: ο Ων, Πνεύμα, αγάπη, Φως

0

Οι ιδιότητες του Θεού

Ιδιότητες του Θεού: πανταχού παρών, παντογνώστης, αιώνιος, αναλλοίωτος, παντοδύναμος, πάνσοφος, άγιος, δίκαιος, αγαθός, πιστός και αληθινός

0

Η Αγία Τριάδα

Ο Θεός είναι τριαδικός Από όσα είπαμε έως τώρα φαίνεται καθαρά, ότι ο Θεός, ως άπειρος και υπερτέλειος και αναλλοίωτος που είναι , είναι ένας, ένας και μόνος Θεός, διότι είναι αδύνατο να υπάρχουν δύο ή περισσότερα άπειρα και υπερτέλεια. Το ενιαίο, λοιπόν, της Θεότητας είναι βάση και αρχή όλων των περί Θεού αληθειών και […]

0

Πώς έγινε ο κόσμος

Η δημιουργία του κόσμου, Η εκ του μηδενός δημιουργία του κόσμου, Η εν χρόνω δημιουργία του κόσμου, Αιτία και σκοπός της δημιουργίας, Η τάξη της δημιουργίας.

0

Η πρόνοια του Θεού

Η θεία Πρόνοια, Η συντήρηση του κόσμου, Η κυβέρνηση του κόσμου, Προσευχή και θαύμα, Από πού το κακό;

0

Ο πνευματικός κόσμος

Τι είναι οι άγιοι άγγελοι, Ποιο το έργο των Αγγέλων, Πότε δημιουργήθηκαν οι Άγγελοι, Οι δαίμονες

2

Η δημιουργία του ανθρώπου

Ο άνθρωπος γενικώς ως δημιούργημα, Τα συστατικά του ανθρώπου, Ο πρώτος άνθρωπος γενάρχης όλου του ανθρώπινου γένους, Η προέλευση της ψυχής του ανθρώπου, Η αρχέγονη κατάσταση του ανθρώπου, Ο Παράδεισος, Το ξύλο της γνώσεως, Το ξύλο της ζωής

1

Η προπατορική αμαρτία

Η εντολή, Ο πειραστής, Η σημασία του προπατορικού αμαρτήματος, Συνέπειες και επακόλουθα του προπατορικού αμαρτήματος.

1

Ο Ιησούς Χριστός Σωτήρας του πεσόντος ανθρώπου

Το ιάσιμο της πτώσης, Η τελειότερη πρόνοια η σωτηρία του ανθρώπου, Ο Χριστός έπρεπε να είναι Σωτήρας των ανθρώπων, Η σωτηρία του ανθρώπου έργο όλης της Αγίας Τριάδας.

1

Το πρόσωπο του Σωτήρος Χριστού. Οι δύο εν Χριστώ φύσεις

[Μέρος πρώτο] Ο Χριστός Θεάνθρωπος, Η θεότητα του Χριστού, μαρτυρίες της Γραφής για τη θεότητα του Κυρίου, μαρτυρίες της Παράδοσης για τη θεότητα του Κυρίου.

0

Τα τρία αξιώματα του Κυρίου

Το προφητικό έργο και αξίωμα του Χριστού, το Αρχιερατικό αξίωμα του Κυρίου, το βασιλικό αξίωμα του Κυρίου.

0

Περί του Αγίου Πνεύματος

Το όγδοο άρθρο του Συμβόλου της αγίας μας Πίστης αναφέρεται στο τρίτο πρόσωπο της Θεότητας, για να συμπληρωθεί η αλήθεια γύρω από την Αγία Τριάδα. Το τρίτο, λοιπόν, πρόσωπο της Θεότητας είναι το Πνεύμα το Άγιο.

0

Η προσοικείωση της απολύτρωσης

Μέρος Τρίτο – Η Προσοικείωση της απολύτρωσης

0

Η θεία χάρη

[Μέρος πρώτο] Τι είναι θεία χάρη, Η αναγκαιότητα της θείας χάρης, Ελευθερία του ανθρώπου και θεία χάρη

1
Σελιδα 1 απο 212