Εορτολόγιο » Συναξαριστής » Ιανουάριος »

«Χαῖρε, θνητῶν πρὸς Θεόν παῤῥησία»

Ἰανουάριος τοῦ 807. Ὁ ἀλγερίνος ληστοπειρατής Βαρδουχάν, ἔχοντας σάν βάση ἐξορμήσεως τὴ Μῆλο, λυμαίνεται μέ τὰ δεκαεπτὰ πειρατικὰ του πλοῖα τὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου, τὰ παράλια τῆς Θράκης καὶ τῆς Μ. Ἀσίας. Tὸν μήνα αὐτὸ ἀποφασίζει νὰ στραφεῖ ἐνατίον τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἑτοιμάζει δέκα πλοῖα, παίρνει μαζί του διακόσιους πειρατές καὶ ξεκινᾶ γιὰ τὴ μονὴ […]

0

Ο επίγειος άγγελος

Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ήταν παιδί ευσεβών γονέων, του Ζαχαρίου και της Ελισάβετ, που αξιώθηκαν να τον αποκτήσουν σε μεγάλη ηλικία κατά τρόπο θαυμαστό. Ιωάννης θα πει “δῶρο Θεοῦ”. Και ήταν δώρο Θεού ο Ιωάννης. Έμβρυο ακόμα, μέσα από την κοιλιά της μητέρας του, χαιρέτισε και προσκύνησε τον Χριστό, όταν η Παναγία έγκυος, επισκέφθηκε την Ελισάβετ.

0

Οι τρεις Ιεράρχες και η αίρεση

Οι τρεις “μέγιστοι φωστήρες της τρισηλίου θεότητος”, “τα πάγχρυσα στόματα του Λόγου” και οι οικουμενικοί Διδάσκαλοι της Εκκλησίας, πρώτευσαν σε όλους τους τομείς της εκκλησιαστικής και κοινωνικής ζωής. Με φλόγα ψυχής, με ιερό και αμείωτο ενθουσιασμό εργάσθηκαν, με τη Χάρη του Παναγίου Πνεύματος, για την ανύψωση του πνευματικού επιπέδου και την ψυχική καλλιέργεια των πιστών. […]

1

Οι Τρεις Ιεράρχες για τον πλούτο

Οι Τρεις Ιεράρχες, Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος Θεολόγος και Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι οι οικουμενικοί διδάσκαλοι της Εκκλησίας, που, παρά τους αιώνες που μεσολάβησαν από τότε που ζούσαν στον κόσμο, εξακολουθούν να φωτίζουν τους δρόμους μας. Τα συγγράμματά τους νίκησαν τη φθορά του χρόνου και αγγίζουν με επιτυχία και τα σύγχρονα προβλήματα. Ασχολήθηκαν με όλους του τομείς […]

1

Ο άγιος νεομάρτυς Γεώργιος εξ Ιωαννίνων

Η μνήμη του τιμάται στις 17 Ιανουαρίου.

1

Ο άγιος νεομάρτυς Αθανάσιος εξ Ατταλείας

Η μνήμη του τιμάται στις 7 Ιανουαρίου.

0

Οι Τρεις Ιεράρχες — Οι ασυμβίβαστοι

Βασικό στοιχείο της αγιότητος και των τριών είναι ότι ήταν ασυμβίβαστοι με το κακό, την αμαρτία και την αίρεση. Δεν γνώριζαν τη γλώσσα των συμβιβασμών και της διπλωματίας. Προτιμούσαν να χάσουν τη θέση τους και αυτή τη ζωή τους, παρά να συμβιβαστούν σε θέματα αρχών και πίστεως. Δε σκέφτηκαν ποτέ εάν αντίπαλοί τους ήσαν αυτοκράτορες ή σοφοί διάφοροι ή ισχυροί κατά κόσμον. Έμειναν ακλόνητοι στην ορθιή πίστη και ζωή αψηφώντας τις συνέπειες.

1

Μια αληθινή φιλία (Γρηγόριος-Βασίλειος)

Μια αληθινή αθάνατη φιλία μεταξύ δύο μεγάλων προσωπικοτήτων, που ξεκίνησε από τα εφηβικά τους χρόνια κι έμεινε πιστή και πέρα απ’ τον τάφο: Γρηγόριος και Βασίλειος

0

Μηδείς σου της νεότητος καταφρονείτω

Η μνήμη του αποστόλου Τιμοθέου τιμάται στις 22 Ιανουαρίου.

0

O αγιασμός των υδάτων και ο φωτισμός της κτίσεως

«Σήμερον των υδάτων αγιάζεται η φύσις. Σήμερον η κτίσις φωτίζεται» Η παλιά κοινή γιορτή Χριστουγέννων – Θεοφανείων που γιορταζόταν στις 6 Ιανουαρίου σε αντικατάσταση της ειδωλολατρικής γιορτής της γεννήσεως του ηλίου, χωρίστηκε κατά τον 4ο αιώνα σε δύο: στη γέννηση του Χριστού, που μετατέθηκε στις 25 Δεκεμβρίου και στη Βάπτιση του Χριστού, που έμεινε στην […]

0

Εις Γόρδιον τον μάρτυρα

Η μνήμη του τιμάται στις 3 Ιανουαρίου.

0

«Ουκ εβδελύξατο σαρκός την περιτομήν»

«Την κατά σάρκα Περιτομήν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ήν εις αναίρεσιν της Νομικής διατάξεως κατεδέξατο, ίνα την εν πνεύματι αχειροποίητον περιτομήν εισαγάγη, ταύτην εξ εκείνου τη κατά κύκλον του χρόνου παρελεύσει, υπό των Αγίων Πατέρων πανηγυρίζειν παρελάβομεν. Και μέν τοι και πανηγυρίζομεν αυτήν, Εορτήν, και Δεσποτικήν ημέραν ποιούμενοι, διά τον ημάς τιμήσαντα Κύριον, ταύτην καταδεξάμενον.

0