Εορτολόγιο » Συναξαριστής » Μάρτιος »

«Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ»

Ἡ πάναγνη Κόρη τῆς Ναζαρὲτ ἀνυμνεῖ τὸν Κύριο, διότι «ἐπέβλεψεν», ἔριξε βλέμμα εὐμενές, βλέμμα εὐαρεσκείας, στὴ μικρότητα, στὴν ἀσημότητά της. Ἡ Παναγία Παρθένος ἦταν στολισμένη μὲ ὅλες τὶς ἀρετές, μὲ ὅλα τὰ χαρίσματα. Αὐτὸ ἐπιβεβαιώνει ἡ προσφώνηση «Κεχαριτωμένη», μὲ τὴν ὁποία τὴν προσφώνησε ὁ ἀρχάγγελος Γαβριὴλ τὴν ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Ἀλλὰ στὴν ἐξαίρετη ὠδή της, ποὺ τὴν ἔψαλε μὲ τὸν φωτισμὸ τοῦ […]

0

«Χαῖρε, κεχαριτωμένη»

«Χαῖρε, κεχαριτωμένη· ὁ Κύριος μετὰ  σοῦ» (Λουκ. α´ 28). Χαῖρε, Μαριάμ. Σ᾿ ἐσένα ἀνήκει ἡ χαρὰ γιὰ τὸν πλοῦτο τῶν χαρίτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ποὺ ἔλαβες ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴ μοναδικὴ  τιμὴ νὰ γίνεις Μητέρα τοῦ Θεοῦ, νὰ ἐνανθρωπήσει ἐκ σοῦ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ κόσμου. Ὁ χαιρετισμὸς τοῦ ἀρχαγγέλου Γαβριὴλ […]

0

Ο άγιος Γεώργιος ο νεομάρτυρας εκ Βουλγαρίας

Η μνήμη του μάρτυρα τιμάται στις 26 Μαρτίου.

1

Το μεγαλείο της Παναγίας

Αποσπάσματα από τον «Λόγον εις τον Ευαγγελισμόν της Υπεραγίας Θεοτόκου» του αγίου Νικολάου Καβάσιλα.

0