Άρθρα με την ετικέτα ησυχία

Πνευματική ΖωήΑντίδοτο στην ταραχή

Πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή μας, αν θέλαμε να βρίσκουμε χρόνο για σιωπή και ησυχία! Εάν μέσα στον πολυθόρυβο και έντονα εξωστρεφή και φλύαρο αυτόν κόσμο μπορούσαμε να αποσυρόμαστε κάπου, να σιωπούμε και να προσευχόμαστε μέσα σε ατμόσφαιρα ησυχίας…

Μεγάλη ΤεσσαρακοστήΗσυχία: Ένας άλλος τρόπος ζωής

Ζούμε όλοι σε εντατικούς ρυθμούς ζωής. Ποικίλα τα εξωτερικά ερεθίσματα και οι αφορμές που μας περισπούν. Μας ελκύουν το ενδιαφέρον. Αφιερώνουμε χρόνο. Γεμίζουμε με άγχος και εσωτερική ένταση. Είναι τόση […]

Από το ΓεροντικόΜικρός λόγος για τους φίλους της σιωπής

«Είπε πάλιν ο Αββάς Ποιμήν, αρχή κακών εστιν ο περισπασμός». Πόσο αληθινός είναι ο λόγος του! Τον νοιώθουμε ίσως πιο πολύ, όσοι αναστρεφόμαστε μέσα στον κόσμο. Ζούμε τη φθορά του […]

Από το ΓεροντικόΜικρός λόγος για τους φίλους της ερημίας

«Ηρώτησεν ο Αββάς Λογγίνος τον Αββάν Λούκιόν ποτε λέγων: Θέλω φυγείν τους ανθρώπους · απεκρίθη ο γέρων · εάν μη πρώτον κατορθώσης μετά των ανθρώπων, ουδέ κατά μόνας δύνασαι κατορθώσαι». […]

ΧριστούγενναΌταν μιλούν οι ουρανοί…

…Χρειάζεται σιγή για να τους ακούσεις · οι ουρανοί μιλούν το βράδυ μέσα στη σιγαλιά · τότε που και τα άστρα συνθέτουν την αρμονία τους… Μα για να πιάσεις τη […]