Άρθρα με την ετικέτα μέλλουσα κρίση

[Θεσσαλονίκη] Ανακοινώσεις“Η φοβερή ημέρα και ώρα της κρίσεως”

Διάλεξη από τον π. Αστέριο Χατζηνικολάου, με θέμα: “Η φοβερή ημέρα και ώρα της κρίσεως”

ΔογματικήΗ ανάσταση των νεκρών και η γενική κρίση

Είπαμε, ότι ο Κύριος θα έλθει δεύτερη φορά για να κρίνει ζωντανούς και νεκρούς. Είπαμε ακόμα πριν από αυτό, ότι μόλις πεθάνει ο άνθρωπος γίνεται γι’ αυτόν μία μερική κρίση, […]

ΔογματικήΗ μερική κρίση

Απόκειται τοις ανθρώποις άπαξ αποθανείν, μετά δε τούτο κρίσις” (Εβρ. θ’ 27). Το θάνατο τον ακολουθεί κρίση. Και όπως είναι νόμος γενικός, ότι κάθε άνθρωπος που γεννιέται στον κόσμο αυτό […]

ΑπόστολοςΚυριακή Β’ Ματθαίου – Μπροστά στη μέλλουσα κρίση

Ένα ερώτημα που συχνά προβληματίζει πολλούς είναι το εξής: Τι θα γίνουν στην άλλη ζωή τα αμέτρητα εκατομμύρια των ανθρώπων που δεν γνώρισαν ποτέ στη ζωή τους τον Χριστό και το νόμο του; Θα καταδικαστούν όλοι στην Κόλαση; Είναι δυνατόν ο Θεός να επιτρέψει μια τέτοια αδικία;

ΚριτικέςΜέλλουσα Κρίση και Αιωνιότητα

Συγγραφέας: αρχιμ. Αστέριος Σ. Χατζηνικολάου
Εκδόσεις: Αδελφότης Θεολόγων “ο Σωτήρ”