Άρθρα με την ετικέτα Πεντηκοστή

ΠεντηκοστάριοΗ Εκκλησία μας

…Όποιος ζει τον Χριστό, γίνεται ένα μαζί Του, με την Εκκησία Του. Ζει μια τρέλα! Η ζωή αυτή είναι διαφορετική απ’ τη ζωή των άλλων ανθρώπων. Είναι χαρά, είναι φως, είναι αγαλλίαση, είναι ανάταση. Αυτή είναι η ζωή της Εκκλησίας, η ζωή του Ευαγγελίου, η Βασιλεία του Θεού. «Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν»…

Πεντηκοστάριο“Αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού”

Σάλπιγγα ισχυρή η κραυγή του, απόηχος της φωνής του Θεού ο λόγος του. Βλέμμα ικανό να βλέπει εκατοντάδες χρόνια πριν τα ερχόμενα. Προφήτης της Πεντηκοστής ονομάστηκε. Αυτού το «ειρημένον», Ιωήλ […]

ΑπόστολοςΚυριακή της Πεντηκοστής

Ημέρα της Πεντηκοστής. Εκατόν είκοσι πιστοί κι άλλοι ακόμη συγκεντρωμένοι στο ίδιο σπίτι, όλοι με μια ψυχή και με μια καρδιά. Και ξαφνικά ήλθε βοή από τον ουρανό σαν βοή σφοδρού ανέμου. Η βοή αυτή γέμισε όλο το σπίτι όπου βρίσκονταν οι Απόστολοι και οι άλλοι Μαθητές.

ΠεντηκοστάριοΟ άλλος Παράκλητος

«Πεντηκοστήν ἑορτάζομεν καί Πνεύματος ἐπιδημίαν, καί προθεσμίαν ἐπαγγελίας καί ελπίδος συμπλήρωσιν», ψάλλει ο υμνογράφος της Εκκλησίας μας στο πρώτο στιχηρό του Εσπερινού της εορτής της Πεντηκοστής. Ο λόγος αυτός είναι […]

ΕυαγγέλιοΚυριακή της Πεντηκοστής

Ας μην ξεγελιόμαστε. Ὁ Χριστός είναι το φως του κόσμου. Και μόνον Αυτός. Ας Τον παρακαλούμε λοιπόν να φωτίζει τις σκέψεις μας, τις επιθυμίες μας, τις ενέργειές μας, τα βιώματά μας…